Munkatársak

 

Fábosné Nétling Ibolya Nikoletta

Végzettségek:

 • klinikai felnőtt és mentálhigiéniai szakpszichológus
 • magyar szakos bölcsész és középiskolai tanár

Fodorné Rozina Ildikó

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő szakirány
 • Dinamikus Szenzoros Integrációs Terapeuta
 • Természetgyógyász, Alternatív mozgás és masszázsterapeuta

Tanfolyamok:

 • Fejlesztőpedagógia
 • Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztése
 • Tanulástechnika kognitív viselkedésterápiás módszerekkel
 • Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív viselkedés terápiája
 • ENNEAGRAM – hatékony figyelem és személyiségfejlesztés
 • A korai intervenció gyakorlata
 • Felkészülés az iskolakészültség állapotfelismerésének elméleti és gyakorlati alapvetésére
 • Gyógypedagógusok támogató szerepben – konferencia és műhelymunka

Gáspár Andrea

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • pedagógus gyógytestnevelés szakirány
 • óvodapedagógus
 • testnevelés szakos általános iskolai tanár

Tanfolyamok:

 • „Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei”
 • A tanulási motiváció lehetőségei és a kooperatív technikák felhasználási lehetőségei a különböző tantárgyak tanítása során
 • Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
 • „Az aréna-konfliktusok és erőszak az iskolában”
 • Kedvesház-pedagógia 3. – Hídépítés intézmény és család között
 • Kedvesház-pedagógia 2. – Közösségépítés és együtt-tanulás, roma kultúra
 • Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs felkészítéshez – illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez – szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása.
 • A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)
 • Babamasszőr és babamasszázs oktató
 • Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban

Huber Edina 

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa

Ilics Melinda

Végzettségek:

 • Tanító-testnevelés és sport műveltség terület
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
 • Szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

Tanfolyamok:

 • Roma tanulók iskolai pszichológiája
 • Roma identitás a gyermekvédelemben
 • Cigány tanulók oktatása, nevelése
 • Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése
 • Az integrált nevelés lehetőségei, szervezeti, metodikai kérdései és gyakorlata

Kollár-Perger Judit

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és pszichopedagógia szakos terapeuta
 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és pszichopedagógia szakos terapeuta;

Tanfolyamok:

 • A családon belüli erőszak megelőzése és megszüntetése a gyermekvédelem eszközeivel
 • Esélyteremtő kapcsolati tréning
 • „A mediáció módszere” kommunikációs készségfejlesztő tréning
 • Mediációs tréning

Szabó Marianna

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és pszichopedagógia szakos terapeuta
 • szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa

                                    

Tanfolyamok:

 • OKJ-s sportedző
 • „Az augmentatív és alternatív – azaz kiegészítő, kisegítő - kommunikáció (AAK) alapjai: a sérült emberi kommunikáció korai felismerése, diagnosztikája, valamint kognitív, pszichés és szociális következményeinek kompenzálása gyógypedagógiai módszerekkel” c. akkreditált pedagógus- továbbképzési program
 • „Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében”, „Esélyegyenlőség a védett, félig-védett és szociális foglalkoztatáspolitikában” c. továbbképzés
 • „Mentális Akadálymentesítés” nevű akkreditált képzési program

 

Vojkovicsné Gyócsi Katalin

Végzettségek:

 • gyógypedagógus
 • tanító- német nyelvtanító
 • szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
 • pedagógus szakvizsga-tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirány

Tanfolyamok:

 • Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek és segítők részére
 • A kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban
 • Problémamegoldás, konfliktuskezelés, hatékony nevelő kommunikáció az iskolai nevelőmunkába
 • Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés
 • Hatékony együttnevelés az iskolában
 • Pedagógus és gyermek/tanuló kapcsolata, nevelési lehetősége
 • Egyéni fejlesztési terv készítése, az egyéni bánásmódot figyelembe vevő, differenciált tanulásszervezés
 • Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban
 • Számítógép és internet alapismeretek
SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NAGYATÁDI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.
Telefon: 82/351-256 | Email: epsz.nagyatad@gmail.com
© 2020 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.