Logopédiai ellátás

 

 Mikor forduljon logopédushoz?

Ha a gyermeke 2 évesen még nem beszél, 4 évesen beszéde érthetetlen, vagy 5 évesen több hangot hibásan ejt, kiejtése eltér a megszokottól (hangszínük rekedt, olyan mintha mindig náthás lenne). Ha gyermeke beszéd során gyakran megakad, szavakat, szótagokat ismétel, esetleg túl gyorsan beszél. Ha rosszul használja a ragokat. Ha bizonytalan gyermeke beszédállapotának megítélésében, tanácsra van szüksége, illetve 3 és 5 éves korban gyermeke intézményében elvégzett logopédiai szűrés és vizsgálat szerint gyermeke ellátásra jogosult.

Mikor kérhetek logopédiai ellátást a tanév során?

Gyermeke intézményében végzett szűrés és vizsgálat alapján javasolt logopédiai ellátáson való részvétel kivételével, a logopédiai ellátás kérése önkéntes alapon történik, a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Ki a logopédus?

A logopédus, olyan pedagógus, aki a beszéd tartalmi és formai oldalát vizsgálja, javítja és fejleszti.

Mi a logopédia célja?

Beszédhibák, nyelvi zavarok megelőzése, illetve a már kialakult beszédhibák, nyelvi zavarok és azok következtében fellépett másodlagos eltérések korrekciója. Újabb beszédhiba kialakulásának megakadályozása.

Mi a logopédia feladata?

Beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése.

Mi a logopédus feladata?

- az ellátási körzethez tartozó, az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése

- a szűrés eredménye alapján, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése

- a beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vizsgálata

- logopédiai vizsgálati vélemény készítése

- a kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése

- a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése

- a gyermekek/tanulók rendszeres fejlesztése - egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében

- a gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása

- prevenciós tevékenység, felvilágosítás, tájékoztatás igény szerint szülői értekezleteken, fogadóórákon, egyéni tanácsadáson, kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel

SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT CSURGÓI TAGINTÉZMÉNYE
Magyarország, Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth u. 3.
Telefon: 82/571-082 | Email: csurgoepsz@gmail.com
© 2020 Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.